• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.12.1989 tarih ve 29119 sayılı yazıları ile, sağlık alanındaki ara insan gücü açığının görüldüğü belirtilmiş, aralarında Gaziantep Üniversitesinin de bulunduğu 11 Üniversitede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verildiği bildirilmiştir. Hemşirelik, Ebelik, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının da bulunduğu 12 adet programın açılabileceği aynı yazıda belirtilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun kararı üzerine, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce 1990-1991 öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Hemşirelik Programının açılması ve bu programa 20 öğrencinin alınması teklif edilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.1990 tarih ve 07384 sayılı yazıları ile Hemşirelik Programının açılmasına ve 20 öğrenci alınmasına karar verilmiştir. 

          Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde yapılan protokol gereğince; Sağlık Meslek Liseleri binaları içinde Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ortaklaşa olarak bir "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu" açılmasına karar verilmiş olup, bu protokol çerçevesinde 1992-1993 öğretim yılında Ebelik Programına 50 öğrenci alınması görüşü benimsenmiş, Yükseköğretim Kurulu'nun 27.05.1993 tarih ve 9011 sayılı yazıları ile Ebelik Programı için 1993-1994 öğretim yılında 60 kişilik kontenjan belirlenmiştir. 1994-1995 öğretim yılından itibaren Ebelik Programına öğrenci alınmamıştır. Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararı gereğince Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin Lisans düzeyindeki Yüksekokullarda yapılması görüşü benimsenmiştir.

          Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığının talebi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile 79 Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu arasındaki işbirliğinin gereği olarak yapılan 22.11.1996 tarihli protokolde Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarında yürütüleceğinin belirtilmesi üzerine 1996-1997 eğitim ve öğretim yılından itibaren Hemşirelik Önlisans programına öğrenci alınmamıştır. 

          Gaziantep Üniversite Rektörlüğünün 10 Mart 2009 tarih ve 16 Mart 2009 tarih ve 185/2842-186/2843 sayılı yazıları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28 Nisan 2009 tarih ve B.30.0.EÖB/1954-012547 sayılı yazısına istinaden. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları bünyesinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik II. Öğretim Programı, İlk Ve Acil Yardım(Paramedik) Programının, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı Yaşlı Bakımı Programlarının  açılmasına ve ayrıca 2009-2010 eğitim-Öğretim Yılında 40'ar öğrenci alınması konusundaki teklifi 31 Mart 2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişiklik 7/d-2 ve 7/h maddeleriyle 3843sayılı kanunun 4 maddesine uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür.

         Ayrıca aynı yıl içerisinde Dişçilik Hizmetleri Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak da Diş Protez Teknolojisi ile Ağız ve Diş Sağlığı programlarının açılmasına karar verilmiş, 25 öğrenci ile 2009-2010 Öğretim Yılında  eğitim-öğretime başlanmıştır.

          Bunun yanında Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve bölüme bağlı Fizyoterapi Programı 2010-2011 eğitim öğretim yılında 35 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.

           Şu an mevcut olan programlarımıza ilaveten 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında bünyemize katılan Ameliyathane Hizmetleri Programımızla birlikte Yüksekokulumuz da 9 programda eğitim öğretime devam edilmektedir. Programlarımızdan her yıl ortalama yaklaşık olarak 40'ar öğrenci mezun olmaktadır.

           Halen Yüksekokulumuz bünyesinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümüne bağlı olarak, Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi Programları açık olup, şu an için programa öğrenci kabul edilmemektedir.