• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Eksilen veya kaybolan fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması amacıyla bir ya da daha fazla eksik dişi ve ilgili eksik dokuları tamamlama bilim ve sanatına Protetik Diş Hekimliği denir. Bu alanda bilimsel ve klinik sorumluluk Diş Hekimi'ne laboratuvar aşamalarının sorumluluğu Diş Teknikeri'ne aittir. Başarılı bir protetik tedavide iyi eğitim almış el becerisi yüksek Diş Teknikerleri'nin payı büyüktür. Programın amacı Diş Hekimleri'ne yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli eleman yetiştirmektir. Programı bitirenlere Ön Lisan Diploma'sı ve Sağlık Teknikeri (Diş Protez) ünvanı verilir. Bu programdan mezun olabilen Diş Teknikerleri kamu ve özel sektörde geniş iş olanakları bulabilmektedir.

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

Program, diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulünde sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanları yetiştirir. Toplumumuzun gelişen eğitim ve kültür düzeyi sağlıklı olma bilincini de arttırmaktadır. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı tıbbın gelişen önemli bir alanıdır. 

Çağımızda ilerleyen diş hekimliği mesleğinde bir diş hekiminin bir kliniği ideal bir şekilde tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır. Geçmişte bu yardımcılar herhangi bir eğitimden geçmeksizin çıraklık döneminden sonra mesleklerini sürdürmüşlerdir. Bir diş hekimliği kliniğinin uygun şekilde yürütülmesi için bilimsel açıdan donanımlı ve gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip personeli istihdam etmesi zorunludur. Gelişmiş ülkelerde de benzer bir uygulama gerçekleştirilmektedir. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı diş hekimliği fakültesi öğretim üyeleri tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedirler. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren bir dönem olacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.