• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

Ameliyat teknolojilerinin, tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir. Cerrahi alanda ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür. Ameliyat kalitelerinin arttırılması ve daha bilinçli hareket eden yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi ön görülmüştür. Sağlık alanında öncü kurumumuzda gelişen ameliyathane tekniklerini takip eden, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen. Çabuk kavrayabilen, ortamdan etkilenmeyen yardımcı cerrahi eleman yetiştirilmesi amaçlanmıştır.