• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

BU BÖLÜMDE YER ALAN PROGRAMLARLA İLGİLİ KISA BİLGİLER

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler.. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Gaziantep Üniversitesi. Tıp Fakültesinde yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuarlarda da istihdamları mümkündür

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Acil Sağlık Hizmetleri’nde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, etik kurallara göre hareket eden profesyoneldir.Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I-II ÖĞRETİM

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı  gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi  Sekreter) unvanı verilir. Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma  ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirmektedirler.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Ameliyat teknolojilerinin, tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir. Cerrahi alanda ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür. Ameliyat kalitelerinin arttırılması ve daha bilinçli hareket eden yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi ön görülmüştür. Sağlık alanında öncü kurumumuzda gelişen ameliyathane tekniklerini takip eden, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen. Çabuk kavrayabilen, ortamdan etkilenmeyen yardımcı cerrahi eleman yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

RADYOTERAPİ PROGRAMI (Şu an için öğrenci alımı yapılmamaktadır)

Kanser ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olup, kanser tedavisinde en  önemli tedavi yöntemlerinden biri radyoterapidir. Ülkemizde nüfus bazında bakıldığında radyoterapi cihazı sayısı ve teknolojileri yeterli düzeyde değildir. Önümüzdeki dönemde uygulanacak sağlık politikaları doğrultusunda yüksek teknolojili cihaz sayısının arttırılması planlanmaktadır. Ayrıca radyoterapide son yıllarda teknolojik alanda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, bu yükse teknolojili cihazları kullanabilecek donanıma sahip yardımcı eleman ihtiyacı daha belirgin hale gelmiş ve giderek bu açığın artacağı aşıkârdır. Üniversitemiz radyasyon onkolojisi anabilim dalı mevcut teknik donanımı ve öğretim elemanları ile dünya standartlarında olduğu için bu eğitimi ülkemizde en iyi koşullarda verebilecek alt yapıya sahiptir. Programın Amacı, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Radyoterapi Teknikeri ünvanı verilir Bu programı bitirenlere kamu ve özel kesimde oldukça iş alanları mevcuttur  

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI (Şu an için öğrenci alımı yapılmamaktadır) 

Bu programda; Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptirler. Programın teorik dersleri Yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmaktadır. Dersler Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanları ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla programın geleceği aydınlık olup özel sağlık sektörlerinde, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Ayrıca KPSS sınavında başarılı olanlar ilgili programa yakın, 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkını kazanabilirler