• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

Yaşlı bakımı teknikeri; almış olduğu yaşlı bakımı eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insangücü olarak tanımlanabilir.

Amacı: “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma Türü: Önlisans

Öğrencilerde Aranan Nitelikler Fiziksel Özellikler: Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip, kamu ve özel kuruluşların geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları Ve Süresi: Yaşlı Bakım programının I. Sınıf ve II. Sınıf yaz döneminde 20 günlük zorunlu uygulaması ve II. Sınıfın Bahar yarıyıl döneminde de haftada 5 gün olmak üzere 14 hafta hastane uygulaması yapılmaktadır.

Programı Bitirenlerin Unvanı Ve Çalışma Alanları: Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların yaşlı bakım birimlerinde görev yapabilirler.

İş İmkanları : KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

Mesleğin Geleceği: Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu taktirde, Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarından üniversite mezunlarını tercih etmeye başlamakta ve gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.