• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

Bu programda amaç sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların idari hizmetlerinde ara insan gücü yetiştirmek ve mesleğinde lisans öğreniminin ilk kademesini oluşturmaktır.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Derslik Sayısı: 2

Laboratuar sayısı: 1

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Bu bölüm mezunlarının mesleklerinin gerektirdiği görevleri yerine getirebilmeleri için fiziksel engellerinin olmaması, gerekse de bedensel engellilerin fiziksel rahatsızlığına uygun görevlerini de başarı ile yapabileceklerini düşünülmektedir.

Yetenek: Büro hizmetlerine ilgili, bilgilerin belgelenmesi konusunda kabiliyetli, el becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın, düzgün diksiyona sahip, insan ilişkilerinde başarılı ve hasta psikolojisini algılayabilecek yeteneklere sahip olmalıdır.

İlgi: Bilgisayar, büro cihaz ve makineleri ile diğer otomasyon cihazlarına, yabancı dil ve tıp terminolojisine ilgisi olmalı.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi:

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları: Sağlık Teknikeri (YÖK Yürütme Kurulunun 92.26.698 sayılı kararı ile Tıbbi Sekreter unvanını da kullanabilirler.)

İş İmkanları : KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivisti ve Yönetim Sekretaryası olarak çalışabilirler.

Mesleğin Geleceği: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği hekim ile hasta arasında köprü görevi yapan bir meslek grubu olduğu için hekimlerin idari işlerine ayıracağı zamanı azaltarak hastalarına ve tıp bilimine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır. Hasta psikolojisini bildiği için hastaları yönlendirerek hastanın memnuniyeti artırmakta, dolayısıyla kurumun verimliliği de artmaktadır. Bilişim çağında iletişim teknolojisini kullanabildiği için üst düzey yönetimin vazgeçilmez yardımcı bir elemanı niteliğindedir. Dünyada ve Türkiye’de gelişen yeni bir meslek olması nedeniyle sağlık sektörünün vazgeçilmez ara insan gücüdür.