• Direk Hat: (0342) 3172188 - Fax:(0342) 3604423

Türkiye’de Sağlık sisteminin ana unsurlarından biri nitelikli yardımcı sağlık personelidir. Hastanelerin düzenli çalışabilmesi, polikliniklerin yeterli ve kaliteli hizmet verebilmesi için hekim dışı yardımcı sağlık personelinin kalite ve sayıca yeterli düzeyde olmasını gerektirmektedir.

         Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında yapılan reform ve gelişmelere paralel olarak özellikle özel sağlık kuruluşlarında büyük artış gözlenmekte ancak; gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşlarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamalarında yardımcı ara elemanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programın amacı Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon servislerinde en üst düzeyde hizmet verebilecek kalifiye ara iş gücünü karşılamaktır.

         Fizik Tedavi uygulamalarında çalışacak kalifiye elaman, malzeme ve araç gereci bilinçli kullanarak tasarruf sağlayacak, bu alanda genç dinamik mesleki sağlık elemanları istihdam edilmek suretiyle işsizliğin önlenmesine katkı ve ülke ekonomisine girdi sağlayacaktır.

         Sağlık Sektöründeki gelişmeler, Özel Sağlık Kuruluşları sayısındaki ciddi artış bu alanda kalifiye ara işgücü ihtiyacını doğurmuştur. Bu programdan mezun olacak öğrenciler Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş imkanı bulacaklardır.

         Bu programdan mezun olan öğrencilere “ Fizik Tedavi Teknikeri” Önlisans diploması verilecektir. Mezunlar, üniversite, devlet ve özel sağlık kuruluşlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde çalışabileceklerdir.